home

“És en el joc i només en el joc que el nen o l’adult com individus són capaços de ser creatius i d’utilitzar la totalitat de la seva personalitat, i només al ser creatiu l’individu es descobreix a si mateix.”

(D.W.Winnicott)

Psicoteràpia infantil:
L’art de madurar jugant

Els primers anys de vida són intensos. Es forja l’estructura de la personalitat, les relacions familiars i socials, i el pas per diferents etapes de creixement.

Els nens també viuen situacions difícils que els poden situar en conflicte exterioritzat en forma de pors, dificultat de separació, ansietat, baixa autoestima, dificultats escolars, d’adaptació, relacionals, poc control emocional…

“És en el joc i només en el joc que el nen o l’adult com individus són capaços de ser creatius i d’utilitzar la totalitat de la seva personalitat, i només al ser creatiu l’individu es descobreix a si mateix.”

(D.W.Winnicott)

Objectius de la teràpia

Els objectius de la teràpia infantil van més enllà d’alleujar el símptoma. La primera finalitat és restaurar el desenvolupament psicològic normal que inclou controlar l’ansietat, reforçar la regulació, millorar l’autoestima, augmentar la tolerància a la frustració, l’autonomia segons l’edat, la capacitat de gaudir i la satisfacció en el treball escolar, així com establir una bona relació amb els companys.

A més, reforça la personalitat del nen, desenvolupant la seva capacitat per entendre els propis sentiments i la conducta. El nen ha d’aprendre a reconèixer i observar les pròpies funcions mentals. Això contribueix a millorar les relacions interpersonals.

El joc com a element clau

Com treballar amb el nen/a? El joc és un element clau, doncs és l’equivalent al llenguatge en els adults. Jugant, el nen pot divertir-se, comunicar-se, descobrir i explorar el món, aprendre i també representar les seves pors, desitjos, conflictes, preocupacions i problemes. En aquest context lúdic i segur, el nen podrà expressar-se, aprendre com són les persones i com interactuar amb elles, explorant i buscant solucions als seus problemes.

Implicació de la família

D´altra banda, quan és necessari un tractament psicològic, hi ha una implicació directa de la família amb la qual es realitza un treball conjunt al llarg del procés terapèutic, així com un seguiment d’altres entorns rellevants pel nen.