home català

“El que negues et sotmet. El que acceptes et transforma.”

(Carl Jung)

Psicoteràpia de parella: comunicar, comprendre, redescobrir…

Quan una parella decideix consultar i demanar ajuda és pel desig de millorar la relació i perquè no és capaç de resoldre la situació per a ella mateixa.

Situacions difícils i delicades poden ser les crisis de parella, el dèficit o mala comunicació, una relació sexual insatisfactòria, la falta d’assertivitat o d’estímuls afectius, la infidelitat, la gelosia, la infertilitat, el dol per la pèrdua d’un fill o d’un ésser estimat…

Generalment, la conducta de cada membre de la parella pot originar reaccions en l’altre i aquestes, a la vegada, altres de noves, podent-se generar una espiral de conflicte sense una clara sortida. Aquesta situació influeix negativament en la relació i en cadascun dels seus membres.

“El que negues et sotmet. El que acceptes et transforma.”

(Carl Jung)

Objectius de la psicoteràpia

La teràpia proporciona un espai on es facilita la interacció entre la parella, treballant en la comprensió dels conflictes de la relació i descobrint aspectes de la parella fins al moment desconeguts, ignorats o silenciats. D’aquesta manera es podrà millorar la relació, adonar-se d’aspectes individuals, ser conscient de les dificultats i valorar si el canvi és possible o no.

El tractament pot acabar amb una millora de la relació o amb una bona separació que eviti la repetició de conductes inadequades amb futures parelles.

La psicoteràpia pretén millorar la capacitat de la parella per proporcionar-se afecte mutu, autonomia i capacitat de creixement. D’aquesta manera es facilita la recuperació de la capacitat de comunicació per desenvolupar i millorar l’empatia, la intimitat i la sexualitat.

Autoconeixement i canvi

Aconseguir un bon coneixement d’un mateix i entendre com s’actua en la relació genera un canvi clau per acceptar i comprendre a l’altra tal com és, permetent i respectant les àrees personals i mantenint expectatives reals respecte a cadascú i la relació.